Условия за ползване
Начало Условия на ползване

Условия за ползване на уебсайта Казино Гуру

1. Дефиниране на Условията

Използването на уеб портала https://kasinoguru-bg.com/ се регулира от долупосочените Условия. Важат следните дефиниции:

 • https://kasinoguru-bg.com/ - наричан по-долу „Сайт"

 • Физическо лице, фирма или друга организация, ползващи https://kasinoguru-bg.com/ - наричани по-долу „Потребител"

 • Общи правила и условия - наричани по-долу „Условия"

 • Компанията, която управлява уебсайта Казино Гуру - наричана по-долу „Операторът" и „Казино Гуру"

 • Цялата информация, която Потребителят подава към Казино Гуру през нашия Сайт - наричана по-долу „Данни"

 • Кратък текстови файл, записан на Вашия компютър при посещение на нашия Сайт - наричан по-долу „Бисквитка"

 • Всички приложими закони, свързани с обработката на лични Данни, в това число Директива 96/46/EC (GDPR), както и цялото приложимо национално законодателство и регламенти - наричани по-долу „Закони за защита на личните данни"

 • Общият Регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 - наричан по-долу „GDPR"

 • Директива 2002/58/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002, изменена през 2006 и 2009 - наричана по-долу "Закон на ЕС за интернет "бисквитките"

2. Основни Условия

 • С достъпа си до Сайта, Потребителят се съгласява с приложимите Условия, като потвърждава, че ги разбира и ще ги спазва.

 • Достъпът до Сайта е ограничен за лица под 18 години или под съответната възраст, за която важи забрана за онлайн хазарт в съответната юрисдикция на Потребителя. Важи ограничението за по-високата възраст.

 • Операторът на този Сайт не носи отговорност за актуализирането и достоверността на информацията, публикувана на него.

 • Сайтът не носи отговорност при никакви обстоятелства и по никакъв начин за възможни загуби или вреди, произтичащи от употребата на неговото съдържание.

 • Сайтът съдържа линкове към външни сайтове на трети страни, но няма отношение и не носи отговорност за тяхното съдържание. С достъпа си до този сайт, Потребителят приема правилата и условията на съответната външна страница.

 • Когато използва този Сайт и услугите на трети страни, Потребителят носи пълна отговорност за това дали е наясно с действащите правни изисквания.

 • Настоящият Сайт предоставя единствено независима информационна услуга и не е доставчик на онлайн хазарт.

 • Операторът може да ограничи частично или изцяло достъпа до Сайта или неговото съдържание за Потребители от определени държави или територии. Тези ограничения се налагат, за да се гарантира спазване на законодателството на съответните територии.

 • В случай, че Сайтът по какъвто и да било начин е в разрез със законодателството на съответната държава на произход на Потребителя, моля свържете се с нас на info@casino.guru. Целта на Оператора е да действа в съответствие със законодателството на всички държави, в които може да има потенциални Потребители на Сайта. Сайтът обаче няма възможност да следи промените в законодателството на всяка една страна.

 • В случай, че част от Условията не са в съответствие със законодателството на страната на произход на Потребителя, останалите Условия остават в сила.

3. Авторско право

 • Всички текстове и съдържание на Сайта са предмет на авторско право. Копирането на съдържание в други сайтове е позволено единствено с работещ do-follow обратен линк във формат html таг <a> или с предварителното съгласие на Оператора на Сайта.

 • Пълно или частично съдържание може да се публикува с no-follow обратен линк (<a> html tag) единствено в Уикипедия (Wikipedia.org).

4. Политика за поверителност

 • Настоящата политика за поверителност важи за вас, Потребителите на нашия Сайт, както и за Казино Гуру, собственик и оператор на Сайта. Казино Гуру се отнася сериозно към поверителността на информацията на Потребителите на своя Сайт. Тази политика касае употребата на всички Данни, събрани от нас или предоставени от Потребителите ни във връзка с използването на нашия Сайт.

4.1 Обхват на политиката за поверителност

 • Настоящата политика за поверителност важи само за действията на Казино Гуру и неговите Потребители по отношение на този Сайт. Тя не покрива външните страници, към които препраща този Сайт, в това число, но не само, връзките към онлайн казина.

 • За целите на приложимите Закони за защита на личните данни, Казино Гуру е „администратор на лични данни". Това означава, че Казино Гуру определя целта и начина на обработка на Вашите Данни.

4.2 Събрани Данни

 • Имаме право да събираме следните Данни, които включват лична информация от нашите Потребители в съответствие с настоящата политика за поверителност:

  • Информация за контакт, например имейл адрес

  • Автоматично събрана информация, например IP адрес или вид на уеб браузъра и операционната система

4.3 Как събираме личните Ви Данни

 • Казино Гуру събира лични данни по следните начини:

  • Данни, предоставени ни от Вас
  • Данни, събирани автоматично
4.3.1 Данни, предоставени ни от Вас
 • Казино Гуру събира данни по много различни начини, например:

  • Когато се свързвате с нас през Сайта чрез имейл или друго средство
  • Когато подавате оплакване с цел подобряване на нашите услуги (имайте предвид, че не сте задължени да подавате оплакване или да посочвате имейл или други Лични Данни)
4.3.2 Данни, събирани автоматично
 • Определени Данни се събират автоматично при достъп до Сайта, например:

  • Събираме автоматично информация за влизането ви в Сайта, в това число вашия IP адрес, дата, време и честота на посещенията, както и за начина, по който взаимодействате със съдържанието на Сайта; това ни помага да усъвършенстваме съдържанието и функциите на Сайта.

  • Събираме Личните Ви Данни автоматично с помощта на „бисквитки", в зависимост от настройките за „бисквитки" на вашия браузър. За повече информация вижте секцията, озаглавена „Бисквитки" по-долу.

4.4 Как използваме Вашите Лични Данни

 • Имаме право да използваме горепосочените Данни на определени интервали от време, за да гарантираме възможно най-доброто изживяване при използването на нашия Сайт. По-специално, можем да използваме Данните по следните поводи в съответствие с настоящата политика за поверителност:

  • подобряване на нашите продукти или услуги

 • Можем да използваме Вашите Данни за горепосочената цел, ако сметнем за необходимо, предвид законосъобразните ни интереси. Ако не сте съгласни, имате право на възражение при определени условия (вижте секцията, озаглавена „Вашите права").
 • Казино Гуру не наема, продава или споделя лична информация относно своите Потребители с други хора или компании.

4.5 Гарантиране сигурността на Данните

 • Използваме технически и организационни средства, за да гарантираме сигурността на Вашите Лични Данни:

  • съхраняваме Данните Ви на сигурни сървъри

  • единствено администраторът на Сайта има достъп до Данните

 • Средствата за опазване на Личните ви Данни, които използваме, включват мерки за противодействие на потенциални нарушения на поверителността. Ако се опасявате от злоупотреба, загуба или неоторизиран достъп до вашите Лични Данни, моля уведомете ни на имейл security@casino.guru.

4.6 Запазване на Данни

 • Освен ако законът не изисква или позволява по-дълъг период на съхранение, ние държим Лични Данни на нашия сървър за периода, необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящата политика за поверителност, или докато вие не поискате Личните Ви Данни да бъдат изтрити.

4.7 Вашите права

 • Имате следните права по отношение на вашите Лични Данни:

  • Право на достъп - правото да изискате по всяко време копие от Вашата лична информация, която съхраняваме, или правото да изискате промяна, актуализация или изтриване на тази информация. В случаите, когато имаме правно основание, имаме право да откажем молбата Ви. Ако молбата Ви е отхвърлена, ще посочим конкретните причини
  • Право за поправяне - правото да коригираме Личните Ви Данни, ако са неточни
  • Право за изтриване - правото да изискате изтриване или премахване на Личните Ви Данни от нашите системи
  • Право за ограничаване на употребата на Вашите Данни - правото да блокирате достъпа ни до Вашата лична информация или да ограничите начина, по който можем да я използваме.
  • Право за пренос на данни - правото да изискате от нас да преместим, копираме или прехвърлим Вашите Данни
  • Право на възражение - правото да не се съгласите да използваме Вашите Данни
 • Ако искате да отправите запитване, да упражните някое от правата, изложени по-горе, или да отмените съгласието си за обработка на Вашите Данни, моля свържете се с нас на privacy@casino.guru.
 • Ако не сте удовлетворени от начина, по който сме обработили Ваше оплакване във връзка с Данните Ви, можете да отнесете въпроса към съответните органи за защита на личните данни.
 • Важно е да разполагаме с Ваши Лични Данни, които да са верни и точни. Моля дръжте ни в течение при промени с Вашите Лични Данни в рамките на периода, за който ги съхраняваме.

4.8 Линкове към други страници

 • Този Сайт съдържа линкове към други уебсайтове. Въпреки че рецензираме подробно страниците, към които препращаме, ние нямаме контрол върху тях и не сме отговорни за съдържанието на тези страници. Настоящата политика за поверителност не включва ползването на такива страници. Съветваме ви да прочетете политиката или декларацията за поверителност на съответния уебсайт, който възнамерявате да използвате.

4.9 Промени в управленската структура и собствеността на бизнеса

 • Казино Гуру е в правото си да разширява или свива обхвата на дейността си, което може да включва продажба и/или прехвърляне на управлението на Казино Гуру цялостно или частично. В случаите, когато нашата компания сметне за целесъобразно, Данните, предоставени от Потребителите, ще бъдат прехвърлени и според условията на настоящата политика за поверителност новият собственик или администратор ще е в правото си да използва Данните за същата цел, за която те са били първоначално предоставени на нас.

 • В случая по-горе ще бъдат предприети мерки за гарантиране на Вашата поверителност.

4.10 „Бисквитки"

 • Този Сайт има право да поставя и комуникира с определени „Бисквитки" на вашия компютър. Казино Гуру използва „Бисквитки", за да направи използването на Сайта по-лесно и приятно. Казино Гуру е подбрал „Бисквитките" внимателно и е взел мерки да гарантира, че поверителността Ви е защитена и се спазва по всяко време.

 • Всички „Бисквитки", използвани от този Сайт, са в съответствие със Закона на ЕС за интернет „Бисквитките".

 • Вие избирате дали да активирате или блокирате „Бисквитките" в своя браузър. Повечето интернет браузъри приемат „Бисквитки" по подразбиране, но тези настройки могат да се променят.

 • Може да изберете да изтриете „Бисквитките" по всяко време, но така може да загубите информация, която Ви позволява по-бърз и лесен достъп до Сайта.

 • Пълната политика за „бисквитките" е достъпна на адрес: kasinoguru-bg.com/politika-za-biskvitkite.

4.11 Общи

 • Нямате право да прехвърляте на друг човек нито едно от правата, произтичащи от тази политика за поверителност. Ние можем да прехвърляме своите права, произтичащи от тази политика за поверителност в случаите, когато вярваме, че Вашите права няма да бъдат засегнати.

 • Ако съд или компетентен орган се произнесе по отношение на невалидността, незаконността или неизпълнимостта на разпоредба (или част от такава), съдържаща се в тази политика за поверителност, въпросната разпоредба (или частта от нея), в зависимост от необходимостта, ще бъде изтрита, като това няма да повлияе на валидността и изпълнимостта на останалите разпоредби в настоящата политика за поверителност.

5. Заключителни разпоредби

 • В случай на несъответствие между текстовете на английски език и на други езици, версията на английски е с приоритет.

 • Условията подлежат на промяна по всяко време без предварително уведомление.

Последна актуализация: 21/11/2018

Дали някои ваши приятели ще намерят това за полезно?

Споделете тази статия и им помогнете.

Споделете

Препоръчани онлайн казина