Rasta Horak

Translations lead

rasto@casino.guru

В уебсайта Казино Гуру ние използваме 15 различни езика. Доста комплексен проблем е преводът на всяко съдържанието на всеки език. И също толкова сериозен аспект - да се уверим, че всяка версия на различен език е възможно най-добрата. Поради тази причина ние работим с квалифицирани преводачи и използваме процес на фина настройка за да преведем съдържанието си. Тук ключовата фигура е Раста.

Раста управлява всички екипи от преводачи и осигурява спазването на стандартите за високо качество. Неговата дейност ни позволява да работим с много различни езици и да запазим натуралното усещане на написаното съдържание. Раста също така се грижи ключовите факти да бъдат преведени без загуба или промяна на значението, което ние считаме за изключително важно в сферата на хазарта.